رویه شیخ انصاری در مقابله با شخصیتهای انحرافی

رویه شیخ انصاری در مقابله با شخصیتهای انحرافی

شیخ انصاری مردی فرهیخته و اهل علم بود. او در مصاف و مقابله با جریان ها و شخصیت های انحرافی رویه ای را در پیش می گرفت که می توانست برای هم عصران و هم دوره ای های او و همچنین مردم امروز قابل توجه و تامل باشد...

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

شیخ انصاری مردی فرهیخته و اهل علم بود. او در مصاف و مقابله با جریان ها و شخصیت های انحرافی رویه ای را در پیش می گرفت که می توانست برای هم عصران و هم دوره ای های او و همچنین مردم امروز قابل توجه و تامل باشد:

«حاج میرزا نصرالله تراب دزفولی، از خواص شاگردان شیخ، در کتاب «لمعات البیان» آورده است: «سفری در کربلا خدمت استاد می رفتم و شب در کنار آب پیش از سوار شدن در طراده مشغول شام خوردن شدیم و شام ما ماست و خرما و پنیر بود. پس دیدم شخصی آمد و نگاهی کرد و برگردید و باز آمد و کیسه پولی که پنجاه تومان در آن بود را خدمت استاد نهاد و عرض نمود: «اینها را آقای سیدکاظم رشتی فرستاده است از برای شما. شیخ به او فرمود: ما را احتیاجی به پول نیست و آن را بردار. آن شخص کیسه را برداشت و رفت. پس از اندکی باز آمد و عرض نمود که جناب سید می فرماید: اینها مال امام علیه السلام هستند؛ اگر مرا لایق در صرف آنها می دانید بیان فرمایید و هرگاه لایق نمی دانید بر شما لازم است اینها را بگیرید. در آن وقت استاد دست دراز نمود و کیسه پول را گرفت. از این قضیه بر ما لازم شد که سید را لایق در تصرف مال امام علیه السلام نمی داند، والله هو العالم.»1

 

1-علی ابوالحسنی، تراز سیاست، تهران، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1383، ص 107-108

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •