محمدرضا پهلوی کلید تهران را به دیکتاتورها می دهد!

محمدرضا پهلوی کلید تهران را به دیکتاتورها می دهد!

اهدای کلید طلایی شهر تهران به مارشال ژوزف تیتو (رئیس جمهوریوگسلاوی ) توسط محمدعلی صفاری (شهردار تهران ) در بدو ورود به ایران

کافه تاریخ- عکس

 

اهدای  کلید طلایی  شهر تهران  به  مارشال  ژوزف  تیتو (رئیس  جمهوریوگسلاوی ) توسط محمدعلی  صفاری  (شهردار تهران ) در بدو ورود به  ایران

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •