امام  جمعه  تهران  در زمان  مظفرالدین  شاه

امام جمعه تهران در زمان مظفرالدین شاه

میرزا زین‌العابدین تهرانی (۱۲۶۰-۱۳۲۱) امام جمعه تهران در عصر ناصرالدین شاه قاجار و مظفرالدین شاه قاجار فرزند میرزا ابوالقاسم تهرانی از خاندان ائمه جماعت تهران بود. پدرش که از سادات خاتون آبادی بود در ۱۲۷۲ هجری قمری درگذشت.

کافه تاریخ- عکس

 

در این تصویر حاج  سید زین  العابدین  امام  جمعه  ( امام  جمعه  تهران  در زمان  مظفرالدین  شاه  ) به  اتفاق  چند تن  از همراهانش مشاهده می شود. میرزا زین‌العابدین تهرانی (۱۲۶۰-۱۳۲۱) امام جمعه تهران در عصر ناصرالدین شاه قاجار و مظفرالدین شاه قاجار فرزند میرزا ابوالقاسم تهرانی از خاندان ائمه جماعت تهران بود. پدرش که از سادات خاتون آبادی بود در ۱۲۷۲ هجری قمری درگذشت. چون میرزا زین‌العابدین در آن هنگام خردسال بود، سید مرتضی، عموی میرزا زین‌العابدین کفالت امور امام جمعه را برعهده گرفت. زمانی که زین‌العابدین به ۱۸ سالگی رسید، به فرمان ناصرالدین شاه امام جمعه تهران شد. در جوانی به عضویت فراموشخانه درآمد. در ۱۳۲۰ هجری قمری به حج رفت و ذی القعده ۱۳۲۱ هجری قمری در شصت و یک سالگی در تهران درگذشت و در بقعه سر قبر آقا دفن شد.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •