اخذ پورسانت از معاملات ملکی توسط اشرف پهلوی

اخذ پورسانت از معاملات ملکی توسط اشرف پهلوی

این سند ساواک حکایت از فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی اشرف پهلوی دارد. در این سند به زدو بند اشرف با دوستان نزدیک خود برای خرید زمینهای میلیونی تاکید شده است.

کافه تاریخ- سند

 

این سند ساواک حکایت از فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی اشرف پهلوی دارد. در این سند به زدو بند اشرف با دوستان نزدیک خود برای خرید زمینهای میلیونی تاکید شده است. در متن سند آمده است همسر یکى از کارمندان عالیرتبه وزارت خارجه بلژیک که از دوستان بسیار نزدیک والاحضرت اشرف پهلوى می‌باشد و اخیرا به ایران آمده می‌گفت: مشارالیها براى انجام دو سه معامله بزرگ که مبلغ آن متجاوز 10 ملیون تومان است به ایران آمده و در حال حاضر براى تهیه مقدمات انعقاد قراردادهاى لازم مشغول کار می‌باشد و والا حضرت اشرف پهلوى نیز در این معاملات سهیم بوده و 35 از سود آن به معظم لها تعلق خواهد گرفت.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •