لوترا یا زبان زرگری چیست؟

لوترا یا زبان زرگری چیست؟

لوترا نوعی زبانی قراردادی و ساختگی است که از دیرباز، گروهی از اصناف یا گروه های خاصی از مردم میان‌ خود‌ قرار داده و با آن گـفت وگـو میکنند، به طوریکه فهمش برای دیگران مشکل است .

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

لوترا نوعی زبانی قراردادی و ساختگی است که از دیرباز، گروهی از اصناف یا گروه های خاصی از مردم میان‌ خود‌ قرار داده و با آن گـفت وگـو میکنند، به طوریکه فهمش برای دیگران مشکل است . ساختمان واژگان این گونه زبان بیشتر با دگرگون نمودن واژه های زبان مادری یا بیگانه‌ مصطلح‌ یا‌ آوردن معنای مجاز برای واژه‌ های‌ معمولی‌ و یا افزودن یک یا چـند حـرف ثابت و معین در میان حرف های یک واژه مانند «زبان زرگری» به دست می آید‌. برخی‌ معتقدند‌ این زبان به وسیله سارقان و راهزنان ابداع و شیوع‌ یافته‌ است زیرا این جماعت ، خلفکار و ضد قانون نیاز به نـوعی ارتـباط و سـخن گفتن داشته تا اسرارشان پوشـیده بـماند.

 

منبع: محمدمهدی حسنی، بازتاب بزه رشوه در فرهنگ مردم(فولکلور)، مجله وکیل مدافع ، زمستان 1395، شماره 15 ، ص 201

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •