معافیت اموال خاندان سلطنتی از پرداخت حقوق گمرکی

معافیت اموال خاندان سلطنتی از پرداخت حقوق گمرکی

تصویب نامه هیات وزرا در مورد معاف بودن دو صندوق اسباب چراغ برق متعلق به قصر شخصی رضاپهلوی ،‌ ملکه و دربار پهلوی از پرداخت حقوق گمرکی در زمان ورود به بندر پهلوی

کافه تاریخ- سند

 

تصویب نامه هیات وزرا در مورد معاف بودن دو صندوق اسباب چراغ برق متعلق به قصر شخصی رضاپهلوی ،‌ ملکه و دربار پهلوی از پرداخت حقوق گمرکی در زمان  ورود به بندر پهلوی

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •