دفاع محمدرضاشاه از اولویت توسعه نظامی

دفاع محمدرضاشاه از اولویت توسعه نظامی

اعلیحضرت در پاسخ صحبت ها و توضیحاتی که داده شد، در واقع یک گردش 180 درجه ای کردند و روی نیازهای دفاعی مملکت، موقعیت ایران در ناحیه خاورمیانه و اینکه اول بایستس مملکتی حفظ بشود و آن وقت است که ما می توانیم به مسائل برسیم و توجه کنیم ، صحبت کردند....

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

برای محمدرضا پهلوی توسعه نظامی کشور بسیار دارای اهمیت بود؛ جالب آنکه در جلسات برنامه مسئولان ذیربط سخن از توسعه اقتصادی به میان می آوردند و شاه به ناگه همه آن برنامه ها را به هم می زد و طرحی دیگر می انداخت:

«... در زمستان سال 1340، زمان حکومت امینی، جلسه ای گذاشته شد که استراتژی برنامه سوم برای پادشاه توضیح داده بشود. وقتی که اعلیحضرت تشریف  آوردند به سازمان برنامه و این جلسه تشکیل در حضورشان، خداداد و سایر همکاران سعی می کردند همین اصول و اهداف برنامه سوم و نحوه تخصیص منابع و غیره را توضیح بدهند و بگویند اهداف چیست و ما از برنامه سوم چه می خواهیم و چطور باید این برنامه را اجرا کرد. اعلیحضرت در پاسخ صحبت ها و توضیحاتی که داده شد، در واقع یک گردش 180 درجه ای کردند و روی نیازهای دفاعی مملکت، موقعیت ایران در ناحیه خاورمیانه و اینکه اول بایستس مملکتی حفظ بشود و آن وقت است که ما می توانیم به مسائل برسیم و توجه کنیم ، صحبت کردند.»1

 

1-عبدالمجید مجیدی، توسعه در ایران 1320-1357، تهران، گام نو، 1381، ص 347

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •