مجلس سربازگیری در عصر پهلوی اول

مجلس سربازگیری در عصر پهلوی اول

درسال 1306 ش به‌دنبال تصویب مجلس شورای ملی آن زمان، فرزندان ذکور خانواده‌های ایرانی، چه در داخل و چه در خارج از کشور که به سن 21 سالگی پا می‌گذاشتند، از سوی دولت به مدت دو سال به خدمت سربازی – که آن زمان «خدمت نظام اجباری» نامیده می‌شد- فراخوانده شدند

کافه تاریخ- عکس

 

در این تصویر مجلس سربازگیری با حضور جمعی از فرماندهان نظامی ، مقامات دولتی و معتمدین محلی در اوایل سلطنت پهلوی در محل تکیه دولت تهران مشاهده می شود. لازم به ذکر است که درسال 1306 ش به‌دنبال تصویب مجلس شورای ملی آن زمان، فرزندان ذکور خانواده‌های ایرانی، چه در داخل و چه در خارج از کشور که به سن 21 سالگی پا می‌گذاشتند، از سوی دولت به مدت دو سال به خدمت سربازی – که آن زمان «خدمت نظام اجباری» نامیده می‌شد- فراخوانده شدند. جدی‌ترین حامی این قانون، پهلوی اول بود که در آن زمان یک سالی می‌شد به سلطنت رسیده بود. قانون نظام اجباری گذشته از آن که مخالفت مردم برخی شهرها را برانگیخت، در اجرا نیز دچار تناقض‌ها و دوگانگی‌هایی شد.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •