در  دوره قاجاریه طلبکاران بدهی خود را چگونه پس می گرفتند!

در دوره قاجاریه طلبکاران بدهی خود را چگونه پس می گرفتند!

در این تصویر، عکس ساختگی از سر محمد کاظم ملک التجار بر تنه یک سگ توسط طلبکاران وی در دوره قاجاریه مشاهده می شود.

کافه تاریخ- عکس

 

در این تصویر، عکس ساختگی از سر محمد کاظم ملک التجار بر تنه یک سگ توسط طلبکاران وی در دوره قاجاریه مشاهده می شود.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •