دانشجویان دختر و پسر دانشکده افسری شهربانی کل کشور

دانشجویان دختر و پسر دانشکده افسری شهربانی کل کشور

سپهبد صمدیان پور (رئیس  شهربانی  کل  کشور) در جمع  عده  ای  از دانشجوی  دختر و پسر دانشکده  افسری  شهربانی

کافه تاریخ- عکس

 

سپهبد صمدیان پور (رئیس  شهربانی  کل  کشور) در جمع  عده  ای  از دانشجوی  دختر و پسر دانشکده  افسری  شهربانی

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •