محمدرضا پهلوی در روز به دنیا آمدن پسرش

محمدرضا پهلوی در روز به دنیا آمدن پسرش

محمدرضا پهلوی در روز تولد رضا پهلوی (ولیعهد) در زایشگاه بنگاه حمایت مادران و نوزادان

کافه تاریخ- عکس

 

محمدرضا پهلوی  در روز تولد رضا پهلوی (ولیعهد) در زایشگاه  بنگاه  حمایت  مادران  و نوزادان

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •