استفاده شاه عباس صفوی از موسیقی در مراسمات دیپلماتیک

استفاده شاه عباس صفوی از موسیقی در مراسمات دیپلماتیک

از جمله کاربردهای موسیقی در زمان شاه عباس اول که نمود‌ بـارزی‌ از‌ تـعامل هنر و قدرت در این زمان به شـمار مـیرود استفاده از هنرنمایی‌ هنرمندان‌ عرصه موسیقی در آئین استقبال از میهمانان خارجی بوده است...

کافه تاریخ- کافه هنر

 

از جمله کاربردهای موسیقی در زمان شاه عباس اول که نمود‌ بـارزی‌ از‌ تـعامل هنر و قدرت در این زمان به شـمار مـیرود استفاده از هنرنمایی‌ هنرمندان‌ عرصه موسیقی در آئین استقبال از میهمانان خارجی بوده است.  نشان دادن شکوه و جلال دربار صفوی‌ و فراهم‌ ساختن موجبات سرگرمی و تفرج خاطر حاضران و مهمانان دربـار شـاهی میتواند به عنوان‌ مـهمترین‌ انـگیزه در کاربرد موسیقی در اینگونه آئین‌ ها‌ در‌ نظر گرفته شود.گزارش های برجای مانده‌ از‌ جهانگردان و سفرای خارجی از جایگاه و اهمیت موسیقی و هنرمندان این عرصه در عصر شاه‌ عباس‌ و دیگر شاهان صفوی پرده بر‌ میدارند‌. طبق گـزارش‌ هـای‌ دلاواله‌ ، وی و همسرش پیش از شرفیابی به‌ حضور‌ شاه عباس اول ، مدتی را در همدان سپری نمودند. در خلال این‌ مدت‌ داروغه شهر گروهی از نوازندگان‌ و خوانندگان را جهت سرگرمی‌ و انبساط‌ خاطر ایشان به حضور آنان‌ فرستاد‌. ظـاهرا این گـروه ماموریت داشـتند جز در مواقع استراحت ، با اجرای برنامه و هنرنمایی‌ موجبات‌ سرگرمی دلاواله و همراهانش را فراهم‌ نمایند‌. به‌ گفته دلاواله در باغ‌ مـربع‌ شکل واقع در پشت کاخ فرح آباد مازندران ، دیوان خانه شاهی محل مـلاقات مـهمانان‌ و سـفرای‌ خارجی با شاه  عباس بود که‌ در‌ مراسم استقبال‌ و پذیرایی‌ از‌ آنان دسته های خواننده‌ و نوازنده برای خلق لحظات خـوش ‌ ‌و خـاطره انگیز حضوری فعال و دایمی داشتند. به گونه ای که‌ حتی‌ هنگام صرف وعده هـای غـذایی نـیز‌ گروه‌ سازندگان‌ و نوازندگان‌ به‌ اجرای برنامه های‌ خویش‌ ادامه میدادند.

 

منبع:پیترو  دلاواله،  سفرنامه دلاواله ، ترجمـه  شـعاع الـدین شـفا‌، تـهـران‌ ، عـلمـی فـرهنگی، 1370، ص 217

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •