رضایت آمریکا؛ شرط ارتباط با دیگر کشورها

رضایت آمریکا؛ شرط ارتباط با دیگر کشورها

وابستگی سیاسی شاه به آمریکا تا جایی بود که معمولاً ارتباط با سایر کشورها نیز در گروه رضایتمندی و یا اجازه آمریکا قرار داشت. بر این اساس در صورتی که بدون اطلاع آمریکا ارتباطاتی برقرار می‌شد، شاه با بهانه‌تراشی تلاش می‌کرد آن را توجیه نماید تا مورد شماتت آمریکا قرار نگیرد

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

وابستگی سیاسی شاه به آمریکا تا جایی بود که معمولاً ارتباط با سایر کشورها نیز در گروه رضایتمندی و یا اجازه آمریکا قرار داشت. بر این اساس در صورتی که بدون اطلاع آمریکا ارتباطاتی برقرار می‌شد، شاه با بهانه‌تراشی تلاش می‌کرد آن را توجیه نماید تا مورد شماتت آمریکا قرار نگیرد:

«{شاه} باز از سیاست آمریکا گله فرمودند که این گله‌ها را یک جوری به اطلاع سفیر آمریکا برسان. من می‌دانم شاهنشاه فوق‌العاده با فتانت و مدبر است. قبلاً این گله‌ها را می‌کنند تا اگر با روسها زیاد جلو برویم به آمریکاییان بفرمایند که قبلاً (آنها) را آگاه کرده بودند که اقدامات (آنها) جوابگوی تقاضاها و احتیاجات ما نیست. چنین کنند بزرگان چو کرد باید کار! عرض کردم با همه این تفصیل رادیوهای اقمار شوروی دائماً به ما فحش می‌دهند. فرمودند چاره‌ای ندارند. به علاوه برای ما خوب است؛ زیرا می‌فهمیم برای ما چه در نظر دارند... من این نکته را به همه سفرا اقمار شوروی که پیش من می‌آیند من باب شوخی می‌گویم که شاید منعکس کنند، ولی نتیجه‌ای نمی‌دهد.»1

 

1-امیراسدالله علم، گفت‌و‌گوهای من با شاه، خاطرات محرمانه امیراسدالله علم، تهران، طرح نو، 1371، ج 2، ص 8

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •