عده ای از نوازگان و رقاصان ایل قشقائی در دوره قاجاریه

عده ای از نوازگان و رقاصان ایل قشقائی در دوره قاجاریه

عده ای از نوازگان و رقاصان ایل قشقائی در دوره قاجاریه

کافه تاریخ- عکس

 

عده ای از نوازگان و رقاصان ایل قشقائی در دوره قاجاریه

عده ای از نوازگان و رقاصان ایل قشقائی در دوره قاجاریه

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •