تصویری از آدمهای کوتوله در حال کشتی گرفتن

تصویری از آدمهای کوتوله در حال کشتی گرفتن

آدمهای کوتوله در دوره قاجاریه در حال گرفتن کشتی در دوره مظفری

کافه تاریخ- عکس

 

آدمهای کوتوله در دوره قاجاریه در حال گرفتن کشتی در دوره مظفری

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •