حادثه پزشکی که می توانست باعث تیرگی روابط ایران و اروپا شود

حادثه پزشکی که می توانست باعث تیرگی روابط ایران و اروپا شود

یکی از حوادث مهم در تاریخ پزشکی ایران، حادثه مرگ پزشک اتریشی بنام دکتر شوارتز است‌. ماجرا‌ از‌ این قرار بوده که بـانک‌ مـلی‌ برای‌ تـشکیلات بهداشتی‌ خود ناچار به استخدام این پزشک می‌شود ولی از سابقه او اطلاعی‌ نداشته‌اند.

کافه تاریخ- کشکول

 

یکی از حوادث مهم در تاریخ پزشکی ایران، حادثه مرگ پزشک انریشی بنام دکتر شوارتز است‌. ماجرا‌ از‌ این قرار بوده که بـانک‌ مـلی‌ برای‌ تـشکیلات بهداشتی‌ خود ناچار به استخدام این پزشک می‌شود ولی از سابقه او اطلاعی‌ نداشته‌اند.این پزشک در جنگ دوم جهانی‌ دچار‌ اصـابت‌ ترکشی‌ در ستون فقرات خود می‌شود و به علت‌ درد‌ شدید به تزریق مـرفین‌ مـعتاد مـی‌گردد.در ایران نیز هر روز این کار را تکرار می‌کند.یک‌ روز پس‌ از‌ سرکشی‌ به آزمایشگاه به اتفاق یکی از پرستاران بـه ‌ ‌اتـاق‌ کار‌ خود رفته،دیگر بیرون نمی‌آید.پس از تاخیر و عدم پاسخ وی‌ درب اتاق شکسته و ایـشان را در حـالیکه‌ پشـت‌ میز‌ نشسته بود مرده‌ پیدا می‌کنند.ابتدا تصور می‌شود که به قتل‌ رسیده‌ است.لذا بـیم‌ آن می‌رود که این حادثه باعث تیرگی روابط ایران با کشورهای‌ اروپایی شود‌.امـا‌ دکتر‌ انوری پزشک قـانونی آن زمـان وی را معاینه‌ و متوجه وجود یک سر‌ سوزن‌ شکسته‌ در بازوی وی شد.لذا علت‌ مرگ انفارکتوس تشخیص داده شده و از بروز یک‌ جنجال‌ احتمالی‌‌ در روابط با سایر کشورها جلوگیری می‌گردد. بعد از معاینات پزشکی و رایزنی با مقامات اتریشی جسد وی را در گورستان آمریکایی‌ها دفن‌ نمودند‌.

 

منبع:مرگ پزشک اطریشی. روزنامه اطلاعات سال 1339؛ شماره‌ 7806‌، ص 5

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •