مسئله ارز در ابتدای دوره قاجار

مسئله ارز در ابتدای دوره قاجار

در واپسین سال های حکومت زندیان بر ایران و نخستین سال های آغاز حکومت قاجاران، ارزهای خارجی موجود در بازار ایران محدود بود.

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

مسئله ارز از مناقشات امروز یک کشور در حوزه اقتصادی و روابط اقتصادی با دیگر کشورها ایت که مناقشات و مسائل داخلی کشورها نیز اثر می گذارد. اما حتی چند ساله پیش نیز مسئله ارز وجود داشت، اما به دلیل خودکفایی و کوچک بودن اقتصادها مناقشات امروز را ایجاد نمی کرد:

«در واپسین سال های حکومت زندیان بر ایران و نخستین سال های آغاز حکومت قاجاران، ارزهای خارجی موجود در بازار ایران محدود بود. در آن روزگار، نخستین سال های استقلال ایالات متحده ی آمریکا بود، و دلار در بازار رخنه نکرده بود و شناخته شده ترین پول اروپایی  لیره ی انگلیسی بود که معادل 20 شلینگ معادل 12 «پنس» (pens) بود. پس از آن فرانک فرانسه که شامل که شامل 100 سانتیم می شد. «پیاست»ر یا «غروش» عثمانی، «روپیه ی» هند و «دوکا» هلندی و تا حدودی «کوپک» (Kopek) روسیه ی تزاری نیز در بازار ایران  داد و ستد می شد.»1

1-مجید پورشافعی، اقتصاد کوچه، تهران، گام نو، 1384، ص 61

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •