وزن کم سکه ها در دوره فتحعلی شاه

وزن کم سکه ها در دوره فتحعلی شاه

وزن پول رایج شاخص مهمی برای فهم اقتصاد یک کشور است. اینکه دولت تا چه حد توانسته است کشور را از منظر اقتصادی حفظ کند و مردم از منظر فقیر و غنی بودن در چه سطحی هستند

کافه تاریخ- کشکول

 

وزن پول رایج شاخص مهمی برای فهم اقتصاد یک کشور است. اینکه دولت تا چه حد توانسته است کشور را از منظر اقتصادی حفظ کند و مردم از منظر فقیر و غنی بودن در چه سطحی هستند. گزارش زیر می تواند به ما کمک کند تا درباره عصر فتحعلی شاه داوری کنیم:

«در زمان فتحعلی شاه وزن تومان طلا از 95 گندم به 53 گندم و وزن نقره از 142 گندم به 107 گندم کاهش یافت و در زمان محمدشاه، وزن قِران به 89 گندم رسید»، همو می افزاید: «این کاهش ها طبیعتا نوعی بی اعتمادی در تجار و دیگران به وجود آورد... پول رایج جدید به خاطر کم وزنی، و تقاضای زیاد صرافان برای مبادله ی سکه ها با سکه های خرد، نارضایتی زیادی در جامعه ایجاد کرد و تمام پول های نقره ی قدیمی به دلیل ارزش زیادشان از پایتخت صادر گردید.»1

1-مجید پورشافعی، اقتصاد کوچه، تهران، گام نو، 1384، ص 78

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •