نقشه ازدواجی که انگلیسی ها طرح کردند!

نقشه ازدواجی که انگلیسی ها طرح کردند!

در سال ۱۳۱۷ مسئله ازدواج محمدرضا با فوزیه خواهر ملک فاروق، شاه مصر، مطرح شد. این ازدواج نقشه انگلیسی‌ها برای نزدیک کردن دو رژیم ایران و مصر بود...

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

بسیاری از ازدواج‌های صورت گرفته در میان رجال حکومتی در دوره پهلوی بر اساس مناسبت‌های سیاسی بود. بر این اساس، ازدواج اول محمدرضا شاه با فوزیه، خواهر ملک فاروق نیز با اهداف و مناسبت‌های سیاسی صورت گرفت تا از این طریق روابط رضاخان با انگلیس نیز تقویت شود:

«در سال ۱۳۱۷ مسئله ازدواج محمدرضا با فوزیه خواهر ملک فاروق، شاه مصر، مطرح شد. این ازدواج نقشه انگلیسی‌ها برای نزدیک کردن دو رژیم ایران و مصر بود، بخصوص اینکه پس از تولد فرزند محمدرضا، ولیعهد آینده ایران دورگه می‌شد و خون ایرانی - مصری پیدا می‌کرد و این در اهداف دور انگلیسی‌ها مسلما مطرح بوده است.

ملک فواد، پدر فوزیه، نوکر سرشناس انگلیسی‌ها بود و در زمانی که مصر هنوز مستعمره بریتانیا بود حکومت مصر را به دست گرفت و با تقویت انگلیسی‌ها بر خود عنوان ملک نهاد. ملک فواد ۴-۵ سال قبل از ازدواج محمدرضا و فوزیه فوت کرده بود و پسرش فاروق بر مصر سلطنت می‌کرد. ملک فاروق ۴ خواهر داشت و یک پسر (که بعدا به نام ملک فواد دوم مدت بسیار کوتاهی شاه شد). نژاد این خانواده ظاهراً اروپایی بود، چون هیچ شباهتی به مصریهای بومی نداشتند: چشم‌های زاغ، موهای بور و پوست سفید. تمام خانواده ملک فاروق چنین قیافه‌ای داشتند و چنانکه خودشان می‌گفتند اجدادشان، دقیقا یادم نیست، از یونان یا ایتالیا بوده است.»1

 

1-حسین فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج اول، تهران، انتشارات اطلاعات، 1382، صص 59- 60

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •