اولین گروه مهاجران ایرانی به کشورهای خارجی چه کسانی بودند؟

اولین گروه مهاجران ایرانی به کشورهای خارجی چه کسانی بودند؟

جزیره‌ی زنگبار با جمعیت 700 هزار نفر در‌ منطقه‌ شرق‌ جـمهوری تـانزانیا واقـع شده است و از لحاظ‌ سیستم حکومتی جمهوری خودمختار‌ وابسته‌ به جـمهوری متّحد تانزانیا می‌باشد.

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

جزیره‌ی زنگبار با جمعیت 700 هزار نفر در‌ منطقه‌ شرق‌ جـمهوری تـانزانیا واقـع شده است و از لحاظ‌ سیستم حکومتی جمهوری خودمختار‌ وابسته‌ به جـمهوری متّحد تانزانیا می‌باشد. یـکی از نـکات جالب توجّه وجود دهها اثر باستانی متعلق به ایران در این جزیره است که در گوشه و کنار این جزیره و گاهی در دورافتاده‌ترین مناطق آن بچشم می‌خورد.ایـن امـر بخوبی حکایت از عمق نفوذ ایرانیان در‌ جزیره‌ی‌ زنگبار در صدها سال پیش و پذیرش آنان توسط مردم بومی و حکّام محلّی دارد. سابقه‌ی این امر به حدود هشتصد سال پیش باز می‌گردد که گـروهی از شـیرازیها به سرپرستی‌ علی‌ بن‌ الحسین از بزرگان این شهر‌ به‌ همراه‌ زنان،فرزندان و عدّه‌ای از خویشان خود توسط دو کشتی به این حزیره وارد شده و تاریخ نوینی را در این جزیره‌ی دورافتاده‌ رقم‌ زدند‌ کـه آثـار آن هـمچنان پابرجا و محفوظ مانده است‌.شـیرازیان‌ مـزبور کـه حدود هفتاد نفر بودند پس از ورود و سکونت در این جزیره به فعالیّتهای تجاری و کشاورزی روی آوردند‌.مهاجران‌ ایرانی‌ سپس بتدریج با گذشت ایّام با بـومیان زنـگبار ازدواج کـرده‌ و از آن زمان نژادی بنام شیرازی در این جزیره بوجود آمـد کـه بقایای این نژاد که عبارت است‌ از‌ پوست‌ گندمگون نه چندان تیره و موهای فرفری مجعّد هنوز در گوشه و کنار‌ جزیره‌ی‌ زنـگبار بـچشم مـی‌خورد.

 

منبع:آثار باستانی ایران در جزیره ی زنگبار، مجله چشم انداز ارتباطات فرهنگی ، شهریور 1376، شماره 6 ، ص 58

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •