مخالفت زنان یزد با قانون کشف حجاب / سند

مخالفت زنان یزد با قانون کشف حجاب / سند

عریضه زنان یزد به مجلس شورای ملی درخصوص توسل به زور مامورین شهربانی جهت اجرای قانون کشف حجاب و درخواست آزاد گذاشتن آنها در امر حجاب

کافه تاریخ- سند

 

عریضه زنان یزد به مجلس شورای ملی درخصوص توسل به زور مامورین شهربانی جهت اجرای قانون کشف حجاب و درخواست آزاد گذاشتن آنها در امر حجاب

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •