نخستین روزنامه ایرانی در خارج از کشور

نخستین روزنامه ایرانی در خارج از کشور

همزمان با شروع روند نوسازی در ایران، تلاشهای زیادی توسط روشنفکران و برخی سیاسیون جهت چاپ و راه اندازی مطبوعات و روزنامه های داخلی و خارجی صورت گرفت. در آن زمان اروپا به دلیل برخورداری از توسعه سیاسی محیط مساعدی برای چاپ روزنامه بود.

کافه تاریخ- کافه هنر

 

همزمان با شروع روند نوسازی در ایران، تلاشهای زیادی توسط روشنفکران و برخی سیاسیون جهت چاپ و راه اندازی مطبوعات و روزنامه های داخلی و خارجی صورت گرفت. در آن زمان اروپا به دلیل برخورداری از توسعه سیاسی محیط مساعدی برای چاپ روزنامه بود. نخستین شماره روزنامه اختر در پنجشنبه 16 ذی الحجه 1292‌ ق/13‌ ژانویه‌ 1876 م در اسلامبول منتشر گردید.در آغـاز تـأسیس غـیر از روزهای جمعه و یکشنبه هر روز‌ منتشر می‌شد.اما پس از مدتی هفته‌ای دو بار، روزهای شنبه و چهارشنبه، و در‌ سالهای آخـر، بطور هفتگی‌ انتشار‌ می‌یافت.اختر در مدت انتشارش بارها توسط دولت عثمانی تعطیل شد، ولی عـلی رغم همه موانع کـه گـاه اداره روزنامه را با خطر ورشکستگی مواجه می‌ساخت، بعنوان روزنامه‌ای معتبر و وزین، بیش‌ از بیست سال فعالیت درخشانی در عرصه جراید مطبوعات داشته و سرانجام در سال 1313 ق برای همیشه تعطیل گردید. ابتدا سفیر ایران در عثمانی-میرزا مـحسن خان معین الملک-در راه اندازی‌ این‌ روزنامه مساعدت‌های فراوانی نمود.مدیریت روزنامه را آقا محمد طاهر تبریزی عهده‌دار بود و چون بخوبی از اداره آن برنمی‌آمد معین الملک، میرزا نجف قلی خان خویی-منشی سفارت-را به‌ یـاریش‌ فـرستاد. روزنامه نیز برای جلوگیری از توقف انتشار اختر از دربار ایران و شخص سپهسالار مبلغ یکصد لیره دریافت داشت و در امر طبع انتشار روزنامه بکار برد.


منبع:خان ملک ساسانی، یاد بودهای سـفارت اسـتانبول، تهران، انتشارات بابک، 1354، ص 205.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •