مراسم رژه جمعی از دانشجویان دختر دانشکده پلیس

مراسم رژه جمعی از دانشجویان دختر دانشکده پلیس

گوشه ای از مراسم رژه جمعی از دانشجویان دختر دانشکده پلیس از مقابل تمثال محمدرضا پهلوی در جلوی عمارت مجلس سنا

کافه تاریخ- عکس

 

 گوشه ای از مراسم رژه جمعی از دانشجویان دختر دانشکده پلیس از مقابل تمثال محمدرضا پهلوی در جلوی عمارت مجلس سنا

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •