سانسور خبر توریستهای محجبه در ابیانه

سانسور خبر توریستهای محجبه در ابیانه

یادداشت تدین به وزیر اطلاعات و جهانگردی مبنی بر عدم انتشار خبر مسافرت دو توریست با چادر به ابیانه

کافه تاریخ- سند

 

یادداشت تدین به وزیر اطلاعات و جهانگردی مبنی بر عدم انتشار خبر مسافرت دو توریست با چادر به ابیانه

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •