وقتی ناصرالدین شاه جوگیر می شود!

وقتی ناصرالدین شاه جوگیر می شود!

عـلاقه مـفرط بـه آگاهی از مطالب‌ روزنامه‌های ترکی،روسی،فرانسه و انگلیسی،بنا به یادداشت‌های اعتمادالسلطنه‌، یکی از خصوصیات رفتاری جالب ناصرالدین شاه بوده است.

کافه تاریخ- کشکول

 

عـلاقه مـفرط بـه آگاهی از مطالب‌ روزنامه‌های ترکی،روسی،فرانسه و انگلیسی،بنا به یادداشت‌های اعتمادالسلطنه‌، یکی از خصوصیات رفتاری جالب ناصرالدین شاه بوده است. درواقع علی رغم تصویری که از ناصرالدین شاه در خصوص خوشگذارنی، برگزاری مراسمات شکار و ... در حافظه ما وجود دارد، اعتماد السلطنه تقریبا همه‌ روزه در سـر نـاهار و حتی ساعاتی بعد از آن پیوسته‌‌ برای‌ شاه روزنامه می‌خوانده و ترجمه می‌کرده‌ است. وی در این خصوص می نویسد: «در‌ سـر‌ نـاهار‌ مـشیرالدوله ترجمه روزنامه‌ کرده بود.من هم‌ در‌ سر ناهار و بعد از ناهار کتاب‌ و روزنامه خواندم». در جای دیـگر بـه‌‌ عـلاقه‌ ناصرالدین شاه به انتشار روزنامه‌ به‌ زبان‌ فرانسه‌ این‌گونه‌ اشاره‌ کرده اسـت: «شـاه فرمودند روزنامه به‌ زبان‌ فرانسه ایجاد باید کرد.» 


منبع:ایرج افشار ، روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه، چاپ پنجم، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1379 ،  ص 109 و 137.
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •