حمام کیدیچی؛ نمادی از معماری ایرانی در زنگبار

حمام کیدیچی؛ نمادی از معماری ایرانی در زنگبار

با توجه به مهاجرت گروهی از شیرازی های ایران در نقاط مختلف جزیره زنگبار، به مرور زمان ما شاهد ساخت و احداث بناها و تاسیسات مختلف به سبک معماری ایرانی در این جزیره هستیم.

کافه تاریخ- کافه هنر

 

با توجه به مهاجرت گروهی از شیرازی های ایران در نقاط مختلف جزیره زنگبار، به مرور زمان ما شاهد ساخت و احداث بناها و تاسیسات مختلف به سبک معماری ایرانی در این جزیره هستیم. یکی از این بناها حمام کیدیچی می  باشد. ساخت این حمام در فاصله‌ی 10‌ کـیلومتری‌ از شـهر زنـگبار واقع شده‌ و منسوب‌ به شهرزاد‌ یکی‌ از‌ دختران فتحعلیشاه قاجار است.وی به‌ عـقد‌ سـلطان برغش از سلاطین عمّانی حاکم بر زنگبار درآمده و در زنگبار که‌ در‌ آن ایّام به پایتخت سلطان‌نشین عمّان‌ مبدّل شـده بـود،رحل‌ اقامت‌ افکند.این حمّام به سبک‌ حمّامهای‌ ایرانی در قرون 11 و 12 هجری سـاخته شـده و دارای چندین خزینه می‌باشد که‌ ظاهرا‌ بدستور شـهربانو خـاتون و بـوسیله یک‌ معمار‌ ایرانی‌ ساخته شده است‌. بـر‌ سـر در یکی از‌ سالنهای‌ این حمّام قطعه شعری بزبان فارسی حک شده که البتّه در حـال حـاضر به‌ سبب‌ جلبکهایی که دور آن را فـرا‌ گـرفته‌ قابل خـواندن‌ نـمی‌باشد‌.بـه‌ هر صورت این حمّام‌ که روزانـه صـدها جهانگرد غربی از آن بازدید می‌کنند و دولت زنگبار نیز آن را بعنوان‌ یکی‌ از آثار باستانی مهم خـود ثـبت‌ نموده‌،دارای‌ اهمیّت‌ زیادی‌ است.ایـن معماری‌ حکایت‌ از حضور ایـرانیان در ایـن جزیره در قرون اخیر و نقش مـؤثّر آنـان در احداث ابنیه مختلف‌ دارد‌ و لذا‌ با تعمیر آن که بسیار مهم نیز‌ می‌باشد‌ می‌توان‌ یکی‌ از‌ جـلوه‌های‌ فـرهنگی حضور ایرانیان در زنگبار را در معرض دیـد صـدها جـهانگرد غربی قرار داد.


منبع:آثار باستانی ایران در جزیره ی زنگبار، مجله چشم انداز ارتباطات فرهنگی ، شهریور 1376، شماره 6 ، ص 59
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •