رژه ورزشکاران باشگاه شعبون بی مخ در تهران

رژه ورزشکاران باشگاه شعبون بی مخ در تهران

کاروان ورزشی مرکب از ورزشکاران رشته باستان (تحت پوشش باشگاه جعفری) در حال حرکت در خیابانهای تهران در یکی از مناسبتها

کافه تاریخ- عکس

 

کاروان ورزشی مرکب از ورزشکاران رشته باستان (تحت پوشش باشگاه جعفری) در حال حرکت در خیابانهای تهران در یکی از مناسبتها

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •