اعتراف صریح رادیو لندن به سیاستهای استعماری انگلیس در ایران

اعتراف صریح رادیو لندن به سیاستهای استعماری انگلیس در ایران

در تشریح سیاست دولت انگلیس در ایران در 14 آبان سال 1320 شمسی رادیو لندن گفتار جالبی تحت عنوان «خطاب به ملت ایران» پخش نمود. این گفتار یکی از بی پرواترین و صریح ترین اعترافات دولت انگلیس درباره سیاست استعمارگرانه خود در کشور ما است. به قول مصطفی فاتح بهترین سندی است که ثابت می کند انگلستان در روابط خود با ایارن پایبند به قوانین و سنن بین المللی نبوده . . .

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

در تشریح سیاست دولت انگلیس در ایران در 14 آبان سال 1320 شمسی رادیو لندن گفتار جالبی تحت عنوان «خطاب به ملت ایران» پخش نمود. این گفتار یکی از بی پرواترین و صریح ترین اعترافات دولت انگلیس درباره سیاست استعمارگرانه خود در کشور ما است. به قول مصطفی فاتح بهترین سندی است که ثابت می کند انگلستان در روابط خود با ایارن پایبند به قوانین و سنن بین المللی نبوده و تشخیص خود را ملاک عمل خویش قرار می داده است. در بخشهایی از این بیانیه می خوانیم:

« . . . سیاست انگلیس در ایران مبنی بر دوستی است. دوستی دو قسم است. دوستی بی غرض و دوستی با غرض . . . اما دوستی دولت انگلیس نسبت به ایران و نسبت به هیچ کشور دیگری دوستی بی غرض نیست و نمی تواند باشد. در سیاست بی غرض نمی توان بود . . . »

 

منبع: روزنامه ستاره، شماره 1205، 28/8/1320

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •