گروه های سیاسی که در زندان پهلوی بودند

گروه های سیاسی که در زندان پهلوی بودند

در زندان حکومت پهلوی زندانیان سیاسی را می شد به چند دسته تقسیم کرد. جواد منصوری معتقد است این چهار دسته گویای مخالفین سیاسی پهلوی دوم است...

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

در زندان حکومت پهلوی زندانیان سیاسی را می شد به چند دسته تقسیم کرد. جواد منصوری معتقد است این  چهار دسته گویای مخالفین سیاسی پهلوی دوم است:
«زندانیان به طور عمده به چهار گروه تقسیم می شدند:
1-گروه های اسلامی مانند موتلفه، حزب ملل اسلامی و روحانیون.
2-گروه های چپ مانند توده ای ها و دموکرات های کرد.
3-ملی گرا ها مانند جبهه ملی، حزب ملت ایران، جاما و نهضت آزادی.
4-جاسوس ها و معاودین از شوروی که معمولا به جرم تجزیه طلبی و جاسوسی محکوم شده بودند.»1


1-جواد منصوری، خاطرات جواد منصوری، به کوشش: محسن کاظمی، تهران، سوره مهر، 1392، ص 47

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •