اقتصاد تبریز در عصر قاجار

اقتصاد تبریز در عصر قاجار

در دوره قاجار، برخی از شهرها از اهمیت تجاری و بازرگانی بالایی برخوردار بودند. این اهمیت گاه ناشی از مسائل جغرافیایی و قرار داشتن در مسیر تجاری با غرب و اروپا بود. تبریز یکی از شهرهای مهم بازرگانی بود...

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

در دوره قاجار، برخی از شهرها از اهمیت تجاری و بازرگانی بالایی برخوردار بودند. این اهمیت گاه ناشی از مسائل جغرافیایی و قرار داشتن در مسیر تجاری با غرب و اروپا بود. تبریز یکی از شهرهای مهم بازرگانی بود که البته بخش عمده‌ای از تجارت و کالاهای آن را انگلیسی‌ها در دست داشتند:
«قطع نظر از اهمیت تبریز بعلت حکومت نشینی، این شهر یکی از بزرگترین ایالات ایران و بازرگانیش اهمیتی ویژه دارد و تجارت آن از سایر نقاط ایران بمراتب بهتر است. کاروان های متعدد پیوسته کاروانسراهایش را از جمعیت مملو ساخته، محصولات داخلی آسیا و اروپا را بدان آورد و برد می‌کنند. چند حجره تاجرنشین دارد که چیت و ماهوت انگلیسی می‌فروشند و بازارشان منتهای رواج را دارد چه ارزانتر و مناسب تر از خود ایرانی‌ها که ببافند تمام می‌شود. این رشته تجارت و ابریشم جات در دست انگلیس هاست که روز بروز بر رونقش افزوده می‌گردد.»1


1-اوژن فنلاندن، سفرنامه اوژن فنلاندن به ایران، ترجمه حسین نورصادقی، تهران، انتشارات اشراقی، 1353، چاپ سوم، ص 83
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •