دزدی آب مردم توسط شهردار تهران!

دزدی آب مردم توسط شهردار تهران!

این سند حکایت از خودخواهی و منفعت طلبی مقامات پهلوی از جمله غلامرضا نیک پی شهردار تهران دارد. بر مبنای این سند در کاظم‌آباد شمیران چشمه آبى که مورد استفاده عموم قرار می‌گرفته اخیراً به دستور نیک‌پى شهردار پایتخت روى آن را پوشانیده و آب این چشمه به وسیله نهرى که با سیمان‌هاى شهردارى و سنگ‌دال‌هاى بدون مارک ایجاد گردیده به باغ اعزاز پدر نیک‌پى سرازیر گشته است.

کافه تاریخ- سند

 

این سند حکایت از خودخواهی و منفعت طلبی مقامات پهلوی از جمله غلامرضا نیک پی شهردار تهران دارد. بر مبنای این سند در کاظم‌آباد شمیران چشمه آبى که مورد استفاده عموم قرار می‌گرفته اخیراً به دستور نیک‌پى شهردار پایتخت روى آن را پوشانیده و آب این چشمه به وسیله نهرى که با سیمان‌هاى شهردارى و سنگ‌دال‌هاى بدون مارک ایجاد گردیده به باغ اعزاز پدر نیک‌پى سرازیر گشته است. در نتیجه اهالى کاظم‌آباد که سالیان متمادى از آب چشمه مزبور استفاده می‌نمودند اکنون از آن محروم گشته‌اند. ضمناً فاصله چشمه مزبور تا باغ پدر شهردار حدود یک کیلومتر بوده که گفته می‌شود مبلغ یک میلیون تومان از بودجه شهردارى صرف امور شخصى شهردار شده است. 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •