مخالفت قوام السلطنه با زیاده خواهی های محمدرضا پهلوی

مخالفت قوام السلطنه با زیاده خواهی های محمدرضا پهلوی

یادداشت روزنامه الهام مبنی بر درج نامه سرگشاده قوام السلطنه (از پاریس) به شاه و تاکید بر صلاح نبودن تغییر مواد قانون اساسی و اصل 49 آن با توجه به مشروطه بودن نوع حکومت و درخواست عدم اقدام درمورد فوق

کافه تاریخ- سند

 

یادداشت روزنامه الهام مبنی بر درج نامه سرگشاده قوام السلطنه (از پاریس) به شاه و تاکید بر صلاح نبودن تغییر مواد قانون اساسی و اصل 49 آن با توجه به مشروطه بودن نوع حکومت و درخواست عدم اقدام درمورد فوق

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •