هتلی که مظفرالدین شاه از آن بازدید کرد

هتلی که مظفرالدین شاه از آن بازدید کرد

این هتل محل رفت و آمد اروپاییان و نیز اعیان زادگان متجدد ایرانی بود و مادام بارنااود یک کتاب فروشی هم در کنار هتل داشت....

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

در دوره قجری به تدریج آثار دنیای مدرن وارد ایران می شد. البته این آثار بیشتر جنبه های فیزیکی غرب بودند و به طور خاص آن جنبه هایی که با ماهیت شبه مدرن ما ایرانی ها می ساخت و نوعی «زرق و برق تمدن غرب» محسوب می شد:
«یکی دیگر از آثار دوره مظفرالدین شاه هتل  دوفرانس بود، این هتل به درخواست مادام بارنااود فرانسوی که مورد علاقه مظفرالدین شاه ]بود[ و شوهرش هم چندی شوفر مظفرالدین شاه بود توسط مهندس فرانسوی در 1281 ساخته شد و در 1282 افتتاح گردید، خود مظفرالدین شاه هم از آن هتل دیدن کرد. این هتل محل رفت و آمد اروپاییان و نیز اعیان زادگان متجدد ایرانی بود و مادام بارناود یک کتاب فروشی هم در کنار هتل داشت و در آنجا کتابها و روزنامه های فرانسوی فروخته می شد و لویس بارنااود شوهر او مدیر آن کتابخانه بود...»1


1-ابراهیم صفایی، مظفرالدین شاه؛ کودک سالخورده، تهران، نشر قطر، 1383، ص 83
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •