تاثیرات فرهنگی گرمابه های قدیم!

تاثیرات فرهنگی گرمابه های قدیم!

بسیاری از فرهنگ های اجتماعی دهه های گذشته در امروز ما جایگاهی ندارد. برخی از مولفه های زندگی سنتی با گسترش امکانات دیگر باقی نمانده است. یکی هم گرمابه های سنتی بود که نتایج مهمی برای زندگی اجتماعی ما داشت

کافه تاریخ- کشکول

 

بسیاری از فرهنگ های اجتماعی دهه های گذشته در امروز ما جایگاهی ندارد. برخی از مولفه های زندگی سنتی با گسترش امکانات دیگر باقی نمانده است. یکی هم گرمابه های سنتی بود که نتایج مهمی برای زندگی اجتماعی ما داشت:
«.... در آن روزگارها که باشگاه و کلوب و اماکن عمومی دیگر به معنای امروز آنها باب نبود و مردم کمتر فرصت دیدار و تبادل نظر با یکدیگر را در خارج از خانه هایشان داشتند، بهترین جایگاه دید و بازدید و یا مباده خبر، همین گرمابه های همگانی و یا مسجدهای شهر بودند و این امر اختصاص به ایران ما هم نداشت... فرهنگ گرمابه و جایگاه اجتماعی آن در ایران  ما به خصوص پس از ظهور دین اسلام بیشتر و پابرجاتر شد و آن به دلیل اعتبار و اهمیتی است که این آیین شریف به طور کلی به طهارت داده است...»1


1-حسین شهید زاده، راه بی بازگشت، تهران، انتشارات اطلاعات، 1390، ص 138

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •