سند/ مخارج اداره ولایتعهدی پهلوی

سند/ مخارج اداره ولایتعهدی پهلوی

نامه رسمی خ . نوزاد رئیس محاسبات اداره ولایتعهد به دفتر امور املاک شاهنشاهی مبنی بر ارسال صورت مخارج ماهانه اداره ولایتعهد و لیست حقوق ماهانه اعضا ، اجزا و معلمین مخصوص

کافه تاریخ- سند

 

نامه رسمی خ . نوزاد رئیس محاسبات اداره ولایتعهد به دفتر امور املاک شاهنشاهی مبنی بر ارسال صورت مخارج ماهانه اداره ولایتعهد و لیست حقوق ماهانه اعضا ، اجزا و معلمین مخصوص

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •