روابط پنهانی و گسترده شاه با اسرائیل

روابط پنهانی و گسترده شاه با اسرائیل

من از آنها توپ 106 ضدتانک خریدم هم به پاکستان دادم، هم به اردن. ما باهم معامله می‌کردیم. اوزی که دست هر کسی بود در هر کشوری بود واضح است هر کسی که نگاه می‌کرد اوزی اوزی ساخت اسرائیل است دیگر.

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

گرچه محمدرضا شاه پهلوی ادعا می‌نمود با اسرائیل روابط رسمی ندارد، اما روابط با این کشور به صورت پنهانی و در حد گسترده بود. این روابط در سطوح مختلف به خصوص سطح نظامی قرار داشت و شامل خریدهای نظامی ایران از اسرائیل و تعلیم نیروهای نظامی ایران از سوی اسرائیل می‌شد. چنانچه بسیاری از تجهیزات که همگی ساخت اسرائیل بودند، به نام کشورهای دیگر به ایران وارد می‌شدند:
«ماهیت روابطمان: هم من آنجا نماینده داشتم هم ساواک داشت هم وابسته نظامی آنها در ایران داشتند. من از آنجا وسائل دفاعی می‌خریدم. من از آنها توپ 106 ضدتانک خریدم هم به پاکستان دادم، هم به اردن. ما باهم معامله می‌کردیم. اوزی که دست هر کسی بود در هر کشوری بود واضح است هر کسی که نگاه می‌کرد اوزی اوزی ساخت اسرائیل است دیگر. ما از آنها انواع مورتارها را خریدیم، تامپل‌ها واضح است تامپل‌ها مال اسرائیل است.تامپل‌ها مال فنلاند است، صاحب تامپل‌ها در فنلاند است، ولی در اسرائیل ساخته می‌شود. کمپانی 120 تامپل‌ها و گلوله‌اش اسرائیلی است.»1


1-حسن طوفانیان، خاطرات ارتشبد حسن طوفانیان، تهران، زیبا، 1381، ص 181
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •