طوفانیان؛ فرد مورد اطمینان شاه در حوزه تسلیحات

طوفانیان؛ فرد مورد اطمینان شاه در حوزه تسلیحات

اگر من تشخیص می‌دادم که الان در بلوچستان نزاع [است] و پاکستان می‌تواند جنگ بکند چهار تا هلیوکپتر می‌دادم بهش، چهار تا هواپیمای C 130 می‌دادم به پاکستان.

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

علیرغم آنکه محمدرضا شاه در رأس قدرت قرار داشت؛ اما برخی از افراد که روابط نزدیکی با شاه و دربار داشتند، به تنهایی تصمیم گیرنده برخی از امور کشور بودند و ارتشبد طوفانیان، از افراد مورد اعتماد شاه، از جمله افرادی بود که با تشخیص خود به کار خرید و فروش اسلحه و یا واگذاری سلاح به کشورهای دیگر می‌پرداخت:
«شاه می‌گفت: نمی‌خواهد. می‌گفتم اعلیحضرت من کار غیرقانونی نمی‌کنم. به نفع اعلیحضرت هم است. این‌ها بود که اعلیحضرت مرا دوست داشت. گفتم اجازه بفرمائید من ماده واحده درست بکنم. اسم ماده واحده را هم گذاشته بودم ماده واحده تقویت بنیه دفاعی کشور... اگر من تشخیص می‌دادم که الان در بلوچستان نزاع [است] و پاکستان می‌تواند جنگ بکند چهار تا هلیوکپتر می‌دادم بهش، چهار تا هواپیمای C 130  می‌دادم به پاکستان. خودم خریده بودم ولی منتقل می‌کردم، می‌گفتم اعلیحضرت پولش را از آنها نگیر. صد تا اتوبوس می‌دادم به پاکستان پولش را نمی‌گرفتم. تا این که وزیر دفاع پاکستان می‌آمد پهلوی من و شاه صدمیلیون دلار بلاعوض به او می‌دادم به عنوان... این برای چه، برای تقویت بنیه دفاعی کشور...»1


1-حسن طوفانیان، خاطرات ارتشبد حسن طوفانیان، تهران، زیبا، 1381، ص 51
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •