سه غذای مهم نزد ایرانیان

سه غذای مهم نزد ایرانیان

ایرانی زندگی ساده‌ای دارد و روی هم رفته در خوردن و نوشیدن معتدل است. غله و حبوبات، برنج، سبزی، میوه و لبنیات غذای اصلیش را تشکیل می‌دهد....

کاقه تاریخ- سبک زندگی

 

شکل زندگی ایرانیان در عهد قاجار بسیار ساده بود. این سبک از زندگی در پوشش و حتی نوع غذا خوردن آنها مشهود بود. علیرغم آنکه برنج، غذای اصلی بسیاری از ایرانیان را تشکیل می‌داد اما در بین طبقات مختلف مردم متفاوت بود:

«ایرانی زندگی ساده‌ای دارد و روی هم رفته در خوردن و نوشیدن معتدل است. غله و حبوبات، برنج، سبزی، میوه و لبنیات غذای اصلیش را تشکیل می‌دهد؛ گوشت کم می‌خورد. در شهرها و بخصوص بین مردم متمکن برنج مهمترین غذا بشمار می‌رود و همچنین در نواحی ساحلی بحر خزر زیرا به علت این سبق ذهن که غله و حبوب در آن دیار عمل نمی آید اصلا به کشت آن نمی‌پردازند و به همین دلیل مردم درست با نان آشنایی ندارند. سه غذای ملی یعنی چلو، پلو و آش را از برنج تهیه می‌کنند. این غذاها در برنامه زندگی خانوادگی ایرانی نقش مهمی دارد و او بدون وجود پلو تصور بهشت را هم نمی‌تواند بکند...»1


1-یاکوب ادوارد پولاک، سفرنامه پولاک: ایران و ایرانیان، ترجمه کیکاووس جهانداری، تهران، انتشارات خوارزمی، 1368، چاپ دوم، ص 83

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •