تصویری از هدیه ای که شاه به شعبان بی مخ داد!

تصویری از هدیه ای که شاه به شعبان بی مخ داد!

شعبان جعفری پس از کودتای ۲۸ مرداد بنا به پیشنهاد تیمسار زاهدی با شاه ملاقات کرد و زمینی برای تاسیس باشگاه ورزشی به وی اهدا شد

کافه تاریخ- عکس

 

شعبان جعفری پس از کودتای ۲۸ مرداد بنا به پیشنهاد تیمسار زاهدی با شاه ملاقات کرد و زمینی برای تاسیس باشگاه ورزشی به وی اهدا شد، در ضمن در همین ملاقات از شاه اجازه گرفت تا جمعیتی به نام جمعیت جوانان جانباز تشکیل دهد تا در مواقعی ضروری از آنان استفاده شود. ساخت «باشگاه جعفری» سه سال طول کشید و محمدرضا پهلوی خود آن را افتتاح کرد. مدتی نیز تیمور بختیار ریاست افتخاری آن را برعهده داشت.

بازدید مهمانان داخلی و خارجی به باشگاه جعفری (شعبان بی مخ)

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •