بدل حافظیه شیراز در جزیره زنگبار

بدل حافظیه شیراز در جزیره زنگبار

با توجه به اینکه اولین مهاجران ایرانی به جزیره زنگبار در قاره آفریقا، شیرازی بودند؛ ما شاهد تبلور هنر و ذوق ایرانی در این کشور هستیم؛ به ویژه اینکه این جماعت شیرازی کماکان نوستالژی آرمگاه حافظ را در ذهن و خاطره خود داشتند.

کافه تاریخ- کافه هنر

 

با توجه به اینکه اولین مهاجران ایرانی به جزیره زنگبار در قاره آفریقا، شیرازی بودند؛ ما شاهد تبلور هنر و ذوق ایرانی در این کشور هستیم؛ به ویژه اینکه این جماعت شیرازی کماکان نوستالژی آرمگاه حافظ را در ذهن و خاطره خود داشتند. لذا عمارت 8 ستونه را به تقلید از حافظیه شیراز در این کشور بنا کردند.  این عمارت شبیه بـه حـافظیّه شیراز است و کاملا مشخص می‌باشد که‌ به تقلید از آن احداث گردیده و تمامی زوایای آن از روی اصول مـعماری اصـیل ایرانی ساخته شده است.سازنده ایـن بـنا و اینکه در چـه قـرنی احـداث شده مشخص نیست.ولی به‌ سبب اینکه شباهت زیادی به آرامگاه حافظ در شیراز دارد، می‌توان نتیجه گرفت که این سـاختمان نـیز توسّط یکی از معماران باذوق ایرانی در سـده‌های گـذشته احـداث شـده اسـت‌. این‌ عمارت در مـیدان«فـروزانی» از میادین اصلی و توریستی زنگبار واقع شده که می‌توان آن را به یکی از آثار منحصر بفرد باستانی ایرانی‌ در‌ مـیدان شـهر زنـگبار مبدّل ساخت‌. از‌ دیگر آثار متعلّق به ایـرانیان تـوپی جـنگی اسـت کـه در سـاحل شمالی میدان مشهور«فروزانی» (که از دیدنی‌ترین نقاط زنگبار بوده و اکثر جهانگردان اروپایی‌ از‌ این منطقه بازدید بعمل‌ می‌آورند‌)قرار دارد.طبق بررسیهای بعمل‌آمده این توپ جنگی که حدود 3 مـتر طول دارد در عصر ناصر الدّین شاه قاجار ساخته شده و بوسیله اعراب عمّانی به جزیره زنگبار انتقال داده شده‌ است‌.در حال حاضر این توپ در گوشه‌ای از میدان بدون محافظ قرار دارد.یادآوری می‌شود که سـال سـاخت توپ مزبور به حروف فارسی بر توپ حک شده است.


منبع:آثار باستانی ایران در جزیره ی زنگبار، مجله چشم انداز ارتباطات فرهنگی ، شهریور 1376، شماره 6 ، ص 59

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •