فروش اطلاعات داخلی کشور به بیگانگان

فروش اطلاعات داخلی کشور به بیگانگان

روسها غالباً سعی داشتند با زور و تهدید نظرات خود را تحمیل کنند. انگلیسی‌ها از هر راهی برای تأمین اهداف خود استفاده می‌کردند و گرفتن اطلاعات دست اول از دربار ایران کار ساده‌ای برای آنها بود.

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

برای دولتهای خارجی یکی از راههای کسب اطلاعات از دستگاه حکومتی، نفوذ در دربار بود. این افراد با دریافت رشوه‌های کلان، ضمن فاش ساختن اسرار و اطلاعات حکومت، تلاش زیادی در جهت ارائه امتیازات استعماری به دربار می‌نمودند:

«جنگ‌های داخلی ایران در قرن هجدهم روابط ایران با کشورهای اروپا را متوقف ساخته بود. با تشدید رقابت اروپاییان در صحنه سیاست ایران و پیدا شدن مسائل بغرنج سیاست خارجی و توسعه روابط، وزارت خارجه ایجاد شد. تعیین سیاست خارجی از امتیازات شاه بود و تصمیم‌گیری در این موارد را حق خود می‌شناخت. نفوذ فرانسویان زودگذر بود. روسها غالباً سعی داشتند با زور و تهدید نظرات خود را تحمیل کنند. انگلیسی‌ها از هر راهی برای تأمین اهداف خود استفاده می‌کردند و گرفتن اطلاعات دست اول از دربار ایران کار ساده‌ای برای آنها بود. وزرای ایران هیچ توجهی به مخفی نگهداشتن مسائل خصوصی پادشاه ندارند. نامه‌های آنان توسط منشی‌هایی نوشته می‌شود که به آسانی رشوه می‌گیرند و مطلب را بازگو می‌کنند. انگلستان مأمورانی را به ایران کسیل داشته بود که جزئیات امور دربار و مصادر امور را گزارش می‌کردند.»1

 

1-سیدجلال‌الدین مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، جلد 1، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1391، چاپ هفدهم، صص 30- 31

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •