تصاویری از ژاک شیراک نخست وزیر فرانسه در تهران

تصاویری از ژاک شیراک نخست وزیر فرانسه در تهران

«ژاک شیراک» نخست وزیر فرانسه، در فرودگاه مهر آباد تهران مورد استقبال رسمی «امیر عباس هویدا» نخست وزیر ایران قرار می گیرد. «ژاک شیراک» نخست وزیر فرانسه برای بازدید سه روزه به ایران سفر کرد.

کافه تاریخ- عکس

 

«ژاک شیراک» نخست وزیر فرانسه، در فرودگاه مهر آباد تهران مورد استقبال رسمی «امیر عباس هویدا» نخست وزیر ایران قرار می گیرد. «ژاک شیراک» نخست وزیر فرانسه برای بازدید سه روزه به ایران سفر کرد.

 ورود ژاک  شیراک  نخست وزیر فرانسه  به  تهران  در سال  30/9/53

ملاقات محمدرضا پهلوی ژاک شیراک نخست وزیر فرانسه در کاخ نیاوران

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •