کمک پهلوی دوم به دانشگاه هاروارد!
حاتم بخشی از کیسه بیت المال

کمک پهلوی دوم به دانشگاه هاروارد!

نامه علی اکبر محلوجی به اسدالله علم مبنی بر ارسال چکی بابت هزینه جشنهای 2500 ساله و کمک به دانشکده مدیریت دانشگاه هاروارد

کافه تاریخ- سند

 

نامه علی اکبر محلوجی به اسدالله علم مبنی بر ارسال چکی بابت هزینه جشنهای 2500 ساله و کمک به دانشکده مدیریت دانشگاه هاروارد

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •