شبکه گسترده ای که اشرف داشت

شبکه گسترده ای که اشرف داشت

اشرف خواهر دوقلوی محمدرضا از ابتدای سلطنت برادرش تا آخرین دقایق عمر او نقش سرنوشت‌سازی در بقای سلسله پهلوی داشته است.

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

اشرف پهلوی، در دوران حیات سیاسی محمدرضا شاه نقش مهمی در بسیاری از تحولات سیاسی داشت. ردپای نفوذ و دخالت وی می‌توان را از کودتای 28 مرداد 1332 مشاهده نمود که به عنوان واسط ارتباطات، نقش مهمی در ابقای سلطنت برادرش ایفا نمود:
«اشرف خواهر دوقلوی محمدرضا از ابتدای سلطنت برادرش تا آخرین دقایق عمر او نقش سرنوشت‌سازی در بقای سلسله پهلوی داشته است. در محیط پرفتنه و حسادت‌آمیز دربار پهلوی، اشرف با وجودی که اغلب در خارج از کشور به سر می‌برد در تغییرات و تصمیمات مهم سیاسی کشور دست داشت. درواقع او یکی از چهره‌هایی بود که در کودتای 28 مرداد و بازگشت برادرش به تخت سلطنت با همکاری آمریکایی‌ها نقش مؤثری داشت. اشرف به دلیل وجود شبکه گسترده دوستانش که هر یک دارای مشاغل مهم مملکتی بودند کانال بسیار سودمندی برای شخص شاه و دربار بود.»1


1-علیرضا ازغندی، تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران، 1320- 1357، تهران، سمت، 1384، چاپ سوم، ص 246
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •