تملک اراضی رضاخان توسط محمدرضا پهلوی

تملک اراضی رضاخان توسط محمدرضا پهلوی

نامه محمدتقی بخشنده به ریاست اداره ثبت گرگان درمورد تفکیک قطعات املاک قریه قحق با مالکیت رضاشاه و واگذاری آن به محمدرضا پهلوی

کافه تاریخ- سند

 

نامه محمدتقی بخشنده به ریاست اداره ثبت گرگان درمورد تفکیک قطعات املاک قریه قحق با مالکیت رضاشاه و واگذاری آن به محمدرضا پهلوی

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •