قتل تیمورتاش به اتهام جاسوسی برای روسها

قتل تیمورتاش به اتهام جاسوسی برای روسها

مطلع شدم که تیمورتاش عزل و در خانه‌اش بازداشت است ... و تحت نظر شهربانی است. من از ولیعهد قضیه تیمورتاش را پرسیدم.... محمدرضا گفت که او خیانت کرده و می‌خواسته پدرم را ترور کند و خودش شاه شود!

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی


رضاشاه هیچگاه تاب دیدن قدرتی فراتر یا همطراز با خود را نداشت، از این رو بسیاری از افراد قدرتمند مانند تیمور تاش را با اتهاماتی چون جاسوسی برای کشورهای بیگانه، حذف نمود. البته درباره اینکه آیا واقعا تیمورتاش برای کشور جاسوسی کرده یا خیر حرف و حدیث بسیار است:
«تیمورتاش به علت خیانت به شاه ایران و تماس با شوروی‌ها دستگیر و زندانی شد. مطلع شدم که تیمورتاش عزل و در خانه‌اش بازداشت است (خانه تیمورتاش باغ بزرگی در جاده پهلوی نزدیک پل تجریش بوده که هم اکنون نیز هست) و تحت نظر شهربانی است. من از ولیعهد قضیه تیمورتاش را پرسیدم.... محمدرضا گفت که او خیانت کرده و می‌خواسته پدرم را ترور کند و خودش شاه شود!
بعدها برایم مشخص شد که تیمورتاش در بازگشت از مسافرتی که به اروپا داشته به مسکو می‌رود و مدارکی را به روس‌ها می‌دهد. در بازگشت به ایران، انگلیسی‌ها به رضاخان خبر می‌دهند و او دستگیر می‌شود.... شوروی‌ها مدتی برای آزادی تیمورتاش تلاش کردند و حتی معاون وزارت خارجه خود را به تهران فرستادند، ولی این تلاش‌ها بی‌نتیجه بود و تیمورتاش در زندان کشته شد. حدود ۲۰ روز پس از مرگ تیمورتاش تمام خانواده‌اش به کاشمر (محل تولدش) تبعید شدند. این تبعید تا سقوط رضاخان ادامه داشت. بعدها محمدرضا آنها را خواست.»

1
1-حسین فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج اول، تهران، انتشارات اطلاعات، 1382، ص 53

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •