چرایی علاقه ایرانیان به خانه های بزرگ

چرایی علاقه ایرانیان به خانه های بزرگ

یکی از خصوصیات ایرانیها این است که به محض آنکه به مقامی، قدرتی و ثروتی برسند منزل جدیدی ترتیب می دهند و آن را بدون اندازه معقول بی هیچ هدف و مقصودی توسعه می بخشند؛ ایرانی از ساختن و توسعه دادن لذت می‌برد.

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

ایرانیان قاجاری، علاقه خاصه به خانه‌های بزرگ داشتند و این موضوع معمولاً بعد از به قدرت رسیدن، تحقق می‌یافت و فرد به قدرت رسیده با انتخاب محلی بزرگ برای احداث خانه خود، اقوام و خدمه خود را نیز در اطراف خود مستقر می‌نمود:

«یکی از خصوصیات ایرانیها این است که به محض آنکه به مقامی، قدرتی و ثروتی برسند منزل جدیدی ترتیب می دهند و آن را بدون اندازه معقول بی هیچ هدف و مقصودی توسعه می بخشند؛ ایرانی از ساختن و توسعه دادن لذت می‌برد. دورتادور خانه او را افراد قوم و قبیله و بستگان و اعضای طایفه، و از آنها فراتر، نوکران و مراجعان وی گرفته‌اند بطوری که پس از مدتی کوتاه آن مجموعه به محله‌ای از شهر مبدل می‌شود. از طرفی چون در برابر نقصان خانواده‌های قدیمی محتشم و اصیل على الدوام اشخاص منفرد به روی کار می‌آیند و بعد ساقط می‌شوند، بدین ترتیب قسمتهای مختلف شهر در مدت کوتاهی پر از سکنه و آباد می‌شود و همه این قسمتها و نواحی را محله‌های مرغوب می‌دانند و باز بار دیگر به سرعت کوچک می‌شود و متروک، زیرا هر کس در تلاش آنست که در جوار ستاره طالع مسکن گزیند و از ستاره‌ای که در حال افول است دوری کند.»1

 

1-یاکوب ادوارد پولاک، سفرنامه پولاک: ایران و ایرانیان، ترجمه کیکاووس جهانداری، تهران، انتشارات خوارزمی، 1368، چاپ دوم، صص 45- 46

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •