اعتراف محمدرضا پهلوی به تقلب انتخاباتی!
اوج تقلب انتخاباتی پهلوی دوم در کدام انتخابات بود؟

اعتراف محمدرضا پهلوی به تقلب انتخاباتی!

علی رغم اهمیتی که انتخابات آزاد در گسترش مشارکت سیاسی، مشروعیت نظام و توسعه سیاسی دارد، در سالهای زمامداری پهلوی دوم و به ویژه بعد از کودتای 28 مرداد 1332،انتخابات برگزار شده با دخالت شاه، نخست وزیر، ساواک و زد و بندها و دخالت های ناروای سایر عوامل حکومتی همراه بود

کافه تاریخ- کشکول

 

انتخابات سالم یکی از ارکان مهم توسعه سیاسی است.  همچنین بین انتخابات و سایر نهادهای مشارکتی ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. احزاب سیاسی از جمله این نهادها هستند که مهم ترین نقش خود را به صورت جهت دهی به افکار عمومی، معرفی کاندیدا و رقابت برای کسب قدرت در جریان انتخابات ایفا می کنند.از لحاظ تاریخی نیز احزاب سیاسی همزمان با آئین های انتخاباتی و پارلمانی به وجود آمده اند و توسعه آنان توامان صورت گرفته است.  علی رغم اهمیتی که انتخابات آزاد در گسترش مشارکت سیاسی، مشروعیت نظام و توسعه سیاسی دارد، در سالهای زمامداری پهلوی دوم و به ویژه بعد از کودتای 28 مرداد 1332،انتخابات برگزار شده با دخالت شاه، نخست وزیر، ساواک و زد و بندها و دخالت های ناروای سایر عوامل حکومتی همراه بود. در سراسر دوره بعد از سال 1332 حتی یک انتخابات کاملاً آزاد به چشم نمی خورد. در انتخابات دوره بیست و چهارم (مجلس رستاخیز) که در تابستان 1354 برگزار شد، دیگر احزاب ایران نوین، مردم و پان ایرانیست هیچ کدام حضور نداشتند و تنها حزب موجود « حزب رستاخیز» بود. شدت اعمال نفوذ و تقلب در این آخرین انتخابات مجلس شورای ملی در دوران سلطنت محمدرضاشاه به حدی بود که حتی خود نمایندگان منتخب نیز در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی از کیفیت برگزاری آن و چگونگی انتخاب خود انتقاد می کردند. در این باره، شاه در مصاحبه ای که پس از اعلام سیستم تک حزبی، انجام داد، ضمن اعتراف به اعمال تقلب در انتخابات دوره های قبلی مجلس( گفت: «ما دیگر در انتخابات تقلب نمی کنیم. دیگر کسی مجبور نیست تقلب کند.»


منبع:رزاقی حسنکلائی، فضل الله، بررسی نقش نخبگان سیاسی در توسعه سیاسی ایران ، تهران، رساله فوق لیسانس علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، 1378، ص 152

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •