وضعیت بهداشتی روستایی ها در زمان پهلوی

وضعیت بهداشتی روستایی ها در زمان پهلوی

بسیاری از جنبه‌های پیش پا افتاده بهداشت عمومی برای ایرانیان ناشناخته مانده است. یکی از متخصصین کودکان تهران برایم تعریف می‌کرد اگر به زنان یاد می‌دادند که شیشه‌های شیر بچه های خود را پاکیزه نگاه دارند نود و هشت درصد از مراجعین به کلینیک او کاهش می‌یافت.

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

موضوع دسترسی به خدمات بهداشتی یکی از معضلات اساسی مردم در رژیم پهلوی بود. علاوه بر کمبود امکانات، ناآگاهی از مسائل بهداشتی که ناشی از عدم ارائه خدمات آموزشی بود، باعث شده بود تا سالانه بسیاری از مردم به خصوص کودکان بر اثر بیماری‌های واگیردار جان خود را از دست بدهند:
«بسیاری از جنبه‌های پیش پا افتاده بهداشت عمومی برای ایرانیان ناشناخته مانده است. یکی از متخصصین کودکان تهران برایم تعریف می‌کرد اگر به زنان یاد می‌دادند که شیشه‌های شیر بچه های خود را پاکیزه نگاه دارند نود و هشت درصد از مراجعین به کلینیک او کاهش می‌یافت. همچنین از زنان میخواست که پیش از خوردن میوه یا خوراندن به بچه‌ها آنرا کاملا بشویند زیرا در فصل تابستان عده زیادی بر اثر خوردن میوه نشسته به سختی بیمار می‌گردیدند.
برای استقرار عادات بهداشتی راه درازی در پیش بود. از بیمارستانی در تهران بازدید کردم که در آنجا بخشهای متعددی پر بود از کودکانی که با ابزارهای کند یا کثیف (یا هردو) ختنه شده بودند. منظرة عضو متورم آنها بسیار دلخراش بود. شانس داشتن نوزادی سالم در نواحی روستائی بسیار کم بود و اگر هم چنین نوزادی پیدا میشد ختنه کردنش به این شیوه تقریبا همیشه بیماری کزاز را در پی داشت. کودکان زیادی هم بودند که در دستها و پیشانی زخمهائی داشتند که گویا برای خروج ارواح خبیثه به آنها زده بودند.»1
 

1-سینیا هلمز، خاطرات همسر سفیر، ترجمه اسماعیل زند، تهران، نشر البرز، ص 189

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •