حزب سومکا و محمدرضا پهلوی

حزب سومکا و محمدرضا پهلوی

منشی زاده، رئیس این حزب، علاقه شدیدی به هیتلر داشت و خود را مانند او درست می‌کرد و شباهت فوق العاده زیادی هم داشت. انضباط یاد شده، فرم لباس، فرم سلام دادن، نحوه سخنرانی همه و همه شبیه نازی‌ها بود. حتی علامت حزب هم شبیه نازی‌ها بود...

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

محمدرضاشاه نیز به مانند پدرش اعتقاد چندانی به دموکراسی و نهادهای مدنی همچون حزب نداشت. هر چند در دوره وی احزابی تشکیل شدند؛ اما همه آنها وابسته به شاه بودند و دیکتاتور مآبانه رفتار می‌کردند:
«یکی دیگر از اقداماتی که محمدرضا برای تحکیم موقعیت خود و تمرکز قدرت در دست خود انجام داد، تشکیل احزاب و دسته‌جات شبه نظامی بود، که در جامعه و ارتش ریشه دوانیده و عناصر آن بعدها اصلی ترین اجزاء رژیم او شدند.
یکی از این احزاب، که محمدرضا هزینه آن را تأمین می‌کرد، حزب «سومکا» بود، که توسط داوود منشی زاده راه انداخته شد و در آن افرادی مثل داریوش همایون شرکت داشتند. اعضاء این حزب با مخالفین محمدرضا مبارزه می‌کردند، حتی مبارزات خیابانی سخت. آنها برای حمله به مخالفین چماق‌های مخصوص دسته کوتاه داشتند. به هزینه محمدرضا، آنها خانه‌ای اجاره کرده بودند و وسایل خانه هم توسط دربار تأمین شد. در این خانه، آنها جلسات سخنرانی منظم داشتند و حملات خیابانی را طراحی می‌کردند. آنها خود را بشدت «شاه پرست» می‌خواندند.
منشی زاده، رئیس این حزب، علاقه شدیدی به هیتلر داشت و خود را مانند او درست می‌کرد و شباهت فوق العاده زیادی هم داشت. انضباط یاد شده، فرم لباس، فرم سلام دادن، نحوه سخنرانی همه و همه شبیه نازی‌ها بود. حتی علامت حزب هم شبیه نازی‌ها بود.»1


1-حسین فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج اول، تهران، انتشارات اطلاعات، 1382، ص 140

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •